Klank Analyse Tool

De KAT helpt logopedisten om de klankontwikkeling van kinderen inzichtelijk te maken en behandeldoelen te bepalen. Upload een invoersheet met de doelwoorden en hun uitingen. Bekijk direct daarna een gedetailleerde analyse.

Met de KAT kunnen logopedisten en linguïsten de klankontwikkeling nauwkeurig en efficiënt in kaart brengen:
  • Klanken en clusters
  • PCC, PCCR
  • Gebruikte fonologische processen
  • Groepsanalyses (ontwikkeling van één kind of vergelijking tussen verschillende kinderen)
  • De Spraakmaker als direct inzetbare benoemtaak

De Analyse

Tabblad Percentage correct per klank

In dit tabblad staan de klanken op verwervingsvolgorde. Per klank wordt aangegeven hoe vaak het kind de klank goed heeft gezegd. De PCC, PCC-R en PMLU zijn in dit tabblad ook terug te vinden. Ook vind je hier een overzicht met de klankverwerving geordend op plaats en wijze van articulatie.

Tabblad Processen

In dit tabblad staan alle fonologische processen die voorkomen, en op welke klanken deze voorkomen. Per fonologisch process wordt ook aangegeven hoe vaak het initiaal of finaal is voorgekomen.

Tabblad Processen Clusters

In dit tabblad staan alle fonologische processen die voorkomen bij de clusters, en op welke klanken deze voorkomen. Per fonologisch process wordt ook aangegeven hoe vaak het initiaal of finaal is voorgekomen.

Tabblad Klanken

In dit tabblad staat per klank aangegeven of de klank correct is gemaakt en hoe vaak die gemaakt is. Als de klank onjuist is uitgesproken, staat erbij welk process er heeft plaatsgevonden (bijvoorbeeld deletie, positiefout, insertie etc.).

Tabblad Clusters

In dit tabblad staat per cluster aangegeven of het correct is gemaakt en hoe vaak die gemaakt is. Als het cluster onjuist is uitgesproken, staat erbij welk process er heeft plaatsgevonden (bijvoorbeeld deletie, positiefout, insertie etc.).

Tabblad Percentage correct per cluster

In dit tabblad wordt per cluster aangegeven hoe vaak het kind de klank goed heeft gezegd. Hier wordt onderscheid gemaakt tussen de initiale en finale clusters.

Tabblad Cyclussen & Patronen

In dit tabblad staan staan de klanken geordend volgens een Hodson & Paden cyclus.

Download de lege invoer sheet(s)
Vul de sheet(s) in
Upload de sheet(s)
Gebruik de analyse

Hoe werkt het?

Vul eerst de invoersheet in met de doelwoorden van een benoemtaak, zoals de Spraakmaker of NAO. Je kan ook uitingen uit de spontane taal invoeren. Vervolgens kun je deze invoersheet uploaden, en de KAT doet de rest: het analyseert de invoer en levert een Excel-analyse die je meteen kunt downloaden!

Via de E-Learning kun je op een interactieve manier kennismaken met de tool en leren hoe je deze kunt gebruiken.

Background image

E-Learning KAT