Percentage correct per klank

Percentage Correct Per Klank

Bij het tabblad Percentage correct per klank zie je de klanken op verwervingsvolgorde staan. Achter een klank staat in procenten aangegeven hoe vaak het kind de klank goed gezegd heeft.

Bijvoorbeeld de p- is 100% goed uitgesproken bij alle keren dat die voorkwam. De s/z is 0% correct uitgesproken van alle gevallen dat die voorkwamen. Als het vakje leeg is, betekent het dat die klank niet in de woordenlijst voor is gekomen.

In het overzicht 'percentage correct per klank' zie je een staafdiagram. In één oogopslag zijn de klanken visueel weergegeven en kan je zien welke klanken goed gaan of nog oefening nodig hebben. Als er een staaf ontbreekt kan dat twee dingen betekenen:

  1. Deze klank kwam niet in de woordenlijst voor
  2. Het kind heeft die klank niet correct uitgesproken. De score is 0%

Tabblad Percentage Correct Per Klank Tabblad Percentage correct per klank

Bij het tabblad Percentage correct per klank, zie je de PCC, PCC-R en PMLU staan. Dit zijn maten die extra informatie kunnen geven, maar die niet standaard door een logopedist gebruikt hoeven worden. De maten kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden als je metingen van hetzelfde kind met elkaar wil vergelijken. Wees je ervan bewust dat als je andere doelwoorden/benoemtaak gebruikt het vergelijken niet zo precies is als bij exact dezelfde lijst doelwoorden.

De PCC-R en de PMLU zijn nog niet goed te gebruiken om kinderen te vergelijken met leeftijdsgenoten.

PCC, PCC-R en PMLU PCC, PCC-R en PMLU

Op het tabblad Percentage correct per klank staat nog een visueel overzicht, namelijk een overzicht met daarop de klankverwerving geordend op plaats en wijze van articulatie.

Overzicht klankverwervingen Overzicht klankverwervingen