De Invoersheet

De Invoersheet

Je hebt nu ervaring met het uploaden en downloaden van een sheet waarbij de woorden al ingevuld waren. Nu is het tijd om zelf woorden in te vullen die door een kind gezegd zijn tijdens een benoemtaak of spontane taal. De KAT bestaat uit de volgende drie kolommen.

KolomInhoud
DoelwoordHet woord dat je wilt analyseren, geschreven volgens de Nederlandse spelling
UitspraakHet doelwoord opgeschreven in fonetisch schrift (zoals je het woord hoort)
Uiting kindHet doelwoord uitgesproken door het kind, ook fonetisch

In de praktijk vul je zowel het doelwoord als de uitspraak en de uiting in. Voor de duidelijkheid zullen in deze E-learning de kolommen apart behandeld worden.

ℹ️

De KAT ondersteunt drie verschillende notaties: KAT, IPA & SAMPA. Voor logopedisten is de KAT notatie ontwikkeld. Deze is gebaseerd op SAMPA en is door Auris in de loop der jaren ontwikkeld met als doel dat deze voor logopedisten sneller en makkelijker te hanteren is. Voor linguïsten bieden we ook ondersteuning voor SAMPA en IPA.

Let op! De voorbeelden en oefeningen in deze E-Learning hanteren de KAT notatie.

Stappen voor eigen analyse

Aanmaken

Download een lege invoersheet ('invoersheet leeg') of hergebruik een eerdere.

Lege sheet downloaden Lege sheet downloaden

Invullen

  1. Om te starten met het invullen van de sheet, klik je op 'Bewerken inschakelen'.
  2. Begin met het invullen van de sheet door verplichte gegevens te vermelden in rij 1, zoals de naam van het kind, geboortedatum, welke test/benoemtaak er gebruikt is en de datum waarop de woorden zijn afgenomen.
  3. Vul de datum van de testafname en de geboortedatum in met een streepje tussen de getallen. Bijvoorbeeld 18-09-2022.
  4. Vervolgens kunnen de doelwoorden van een benoemtaak of spontane taal ingevuld worden in kolom A 'Doelwoord'.

De lege sheet De lege sheet