Doelwoorden

Typ in kolom 'Doelwoord' het doelwoord uit een benoemtaak of spontane taal afname volgens de Nederlandse spelling. Zie hieronder een voorbeeld van mogelijke doelwoorden en de schrijfwijze daarvan.

De KAT verwerkt alleen sheets waarbij minimaal 6 woorden ingevuld zijn. Om een betrouwbare analyse te kunnen doen is het belangrijk om de KAT voldoende input te geven. Wil je bijvoorbeeld iets weten over de 'p' initiaal zorg er dan voor dat er minimaal drie doelwoorden voorkomen met de 'p' initiaal.

De doelwoord kolom De doelwoord kolom

ℹ️

Als je regelmatig eenzelfde benoemtaak gebruikt, kan je een format voor deze benoemtaak aanmaken op jouw eigen computer. Hierdoor hoef je niet steeds alle doelwoorden opnieuw te typen en scheelt het tijd.

De drie kolommen

Zoals je hier boven kan zien moeten er bij de KAT drie kolommen worden ingevuld: Doelwoorden, Uitspraak en Uiting Kind. Een doelwoord is het woord waarvan je wil dat de KAT analyseert hoe het kind het woord uitgesproken heeft. In het volgende hoofdstuk wordt uitleg gegeven over kolom Uitspraak.