Samenvatting Regels

Overzicht van de schrijfwijze van de KAT

Dit document is een samenvatting van de e-learning van de KAT. We raden aan de rest van de e-learning eerst door te nemen als eerste kennismaking met de KAT, en vervolgens dit document als naslagwerk te gebruiken.

ℹ️

In het overzicht vind je voor elke regel het relevante teken, een uitleg over de regel, en of je in de kolom Uitspraak en/of de kolom Uiting gebruikt.

Regels

Invoer

De invoer van de KAT bestaat uit drie kolommen: Doelwoord, Uitspraak en Uiting kind.

  1. De doelwoorden zijn de woorden die je wilt analyseren opgeschreven volgens de Nederlandse spelling.
  2. De uitspraak is het doelwoord opgeschreven in fonetisch schrift.
  3. De uiting is het doelwoord opgeschreven zoals het kind het heeft uitgesproken.

Schrijfregels kolom Uitspraak

In kolom Uitspraak schrijf je de woorden in fonetisch schrift. Bijv. Doesj, Sirkus, skoeter en wep.

RegelToelichtingUitspraakUiting
Geen onderscheid tussen stemloze en stemhebbende klankens/z en f/v worden hetzelfde beoordeeld door de Kat
Je schrijft een D maar hoort een TIn kolom uitspraak schrijft je de woorden op zoals je het hoort. Hoor je 't', schrijf dan ook een 't'. Bijvoorbeeld 'paart' in plaats van 'paard'.
Letters die je niet hoort, schrijf je niet opDenk aan finale 'n', bijv: kusse (n hoor je niet dus schrijf je niet)Denk aan finale 'w', Bijv: Vrou (w hoor je niet dus schrijf je niet)

Schrijfregels verplicht kolom Uiting

RegelTekenToelichtingUitspraakUiting
Geef de lettergreep splitsing aan
-
De KAT splitst automatisch na elke klinker maar niet na een consonant. Je moet de Kat helpen als de lettergreep eindigt op een consonant. Bijv: boter-ham.
Transcribeer alleen het deel wat je wil analyserenBijv. doelwoord mevrouw, kind zegt 'vrouw'. Vul dit dan ook in bij uitspraak want dan wordt vergeleken met de uiting van het kind
Weggelaten lettergreep weergeven
#
Om te zorgen dat de KAT de juiste lettergrepen met elkaar blijft vergelijken moet er een # komen op de plek waar het kind een lettergreep weglaat. Bijv. Glijbaan wordt #baan of wasmachine wordt was-#sjien@
Toegevoegde lettergreep die je niet mee wil nemen
( )
Als een kind een lettergreep toevoegt in de uiting maar jij die niet wil meerekenen. Bijv: Stoom(be)boot

Schrijfregels optioneel kolom uiting kind

RegelTekenToelichtingUitspraakUiting
Een schwa klank (stomme e) aangeven
@
Klinkers worden niet meegenomen in de analyse van de KAT, vandaar optioneel voor jouw eigen overzicht . Bijv: Giet@r
Distorsie weergeven
*
Klanken met distorsie worden wel goed berekend in de PCC-R en fout gerekend in de PCC. De distorsies komen in een apart lijstje op het tabblad woorden. Je kan ook kiezen om distorsies niet aan te duiden als je bijv. al blij bent dat het kind de klank maakt.
Klanken die opvallend zijn uitgesproken
^
Dit heeft geen invloed op de goed/fout score maar worden in tabblad woorden in een lijstje weergegeven. Denk aan bijv. slissen of glottale stop.
De y aangeven als ie
ie
De KAT berekent geen klinkers, maar het herkent de Y ook niet dus schrijf een ie voor de volledigheid. beebie of gimzaal.
Woorden verwijderenJe verwijdert de hele kolom van het woord dat je wil verwijderen (doelwoord, uitspraak, uiting)
Woorden wel meenemen in de analyse
999
Als een kind een woord niet heeft gezegd, maar je wil wel dat het woord wordt meegenomen in de analyse,
(Doel)Woorden toevoegen aan de analyseAls een kind een extra woord zegt dat jij interessant vindt om toe te voegen aan de benoemtaak voor de analyse. Voeg je een hele nieuwe regel bij met doelwoord, uitspraak, uiting.