Introductie KAT

Wat is de Klank Analyse Tool

De Klank Analyse Tool (KAT) is een snel en makkelijk te gebruiken hulpmiddel om spraak te analyseren bij kinderen en op basis daarvan behandeldoelen op te stellen. De KAT maakt het specifiek mogelijk om medeklinkers, en clusters in woorden te analyseren (Let op, klinkers worden hier niet in meegenomen). Met de KAT hoef je veel analyses niet meer handmatig uit te voeren. Dit maakt de tool doeltreffend en efficiënt voor de logopedist en linguïst. De KAT produceert een overzicht van de klankontwikkeling van een kind op basis van een benoemtaak of spontane taal afname.

ℹ️

Let op, De KAT is geen diagnostisch instrument.

Hoe is de Klank Analyse Tool ontstaan?

In 2018-2019 is er bij de Koninklijke Auris Groep onderzoek gedaan naar de effectiviteit van klanklessen bij een groep peuters op de behandelgroepen. Het bleek dat de kinderen tijdens en na de klanklessen sneller vooruit gingen in hun spraakontwikkeling dan in de periode vóór de klanklessen. In beide perioden was er ook individuele logopedie, al dan niet gericht op spraak. Deze uitkomst bevestigde de hypothese dat de klanklessen van toegevoegde waarde zijn voor jonge kinderen met een fonologische achterstand.

Naar aanleiding van het onderzoek klankontwikkeling bij peuters zijn de klanklessen opgenomen in het standaard behandelaanbod van Auris en is de KAT ontstaan. De tool is ontwikkeld door logopedisten, linguïsten en onderzoekers van Auris.Esther Ottow, bedenkster van de KAT

"De droom is om gemakkelijk behandeldoelen op maat te maken. De KAT maakt dit mogelijk. De KAT biedt een effectieve en snelle analyse voor klanken, zodat je als logopedist aandacht en tijd kan besteden aan daar waar het daadwerkelijk om gaat, kinderen logopedisch helpen tijdens de juiste behandeling.''

- Esther Ottow, bedenkster van de KAT

KAT beschikbaar voor alle logopedisten

De KAT is bedacht en ontwikkeld bij Auris. Vanaf november 2023 is de KAT ook beschikbaar voor logopedisten buiten Auris. ITSLanguage heeft de KAT overgenomen en gaat de KAT doorontwikkelen zodat de tool ook nauw aansluit bij de wensen van bijvoorbeeld logopedisten die werkzaam zijn in eerstelijns praktijken.

Start met de E-learning

In deze E-learning leer je hoe je de sheets van de KAT invult (de schrijfwijze) en hoe je de analyse interpreteert, zodat je het beste resultaat kan bereiken met de KAT. Druk hieronder op de knop Aan de slag om te starten en om uitleg te krijgen over hoe je een sheet download en upload in de KAT.